Familietur til Uldum Kær

Foto: Hedensted Kommune

I Uldum Kær ligger et stort mose- og kærareal ved Gudenåen. Naturen er enestående, og området gemmer på en spændende kulturhistorie.

Hvad kan jeg opleve i Uldum Kær?

I Uldum Kær ligger et stort mose- og kærareal ved Gudenåen. Naturen er enestående, og området gemmer på en spændende kulturhistorie. Start ved Uldum Mølle Museum. I møllen kan du se den kulturhistoriske udstilling over det nærliggende kærområdet Uldum Kær, der gennemløbes af Gudenåen. En del af udstillingen fortæller om et moselig fra jernalderen omkring 100 år f.v.t., som blev fundet i Uldum Kær i 1877 og fik navnet Uldumpigen. Efter besøg og proviantering i møllebutikken er det tid til klassisk dansk mad hos Uldum Kro.

Nu går turen til kæret! Tørvegravning under 1. og 2. Verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-, fiske- og fugleliv. Der er flere fugletårne i området. Kærret gennemstrømmes af Gudenåen og rummer dyre-og plantearter, som er sjældne og truede. I Uldum Kær lever fx spidssnudet frø, stor vandsalamander, visse flagermusarter og sjældne og fredede plantearter – herunder majgøgeurt og engblomme. Ved den centrale parkeringsplads finder du fugletårn, toiletter, shelter og bålplads.

Podcast

Lyt til Gudenåen podcast nr. #2 om Uldum Kær: https://oplevgudenaa.dk/podcast
 

Uldum Kær

Et af de mest besøgte områder af de store mose- og kærarealer ved Gudenåen. Naturen er simpelthen enestående! Tørvegravning under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-fiske- og fugleliv. Der er flere fugletårne i området. Kærret gennemstrømmes af Gudenåen og rummer e...

Uldum Mølle Museum

Oplev det arbejdende møllemuseum fra 1895, der stadig producerer og sælger tonsvis af økologisk mel. Vindmøllen er også danmarks største af sin art, som gallerimølle. Se "maskinrummet" med de 3 kværne og gå helt ud på svalegangen og se de 23 meter lange vinger helt tæt på. I møllen find...

Uldum Kær Shelter

I Uldum Kær ved P-pladsen på Kærvejen findes primitiv overnatningsplads med shelter, handicapvenlig toiletbygning, overdækket bord/bænke, fugletårn og handicapvenlig fiskebro. Se mere i folderen "Oplev Uldum Kær" Her er der Bålplads Drikkevand Egnet for gangbesværede...