Om VisitHorsens

#visithorsens

Hvad er VisitHorsens?

VisitHorsens er Horsens kommunes officielle turistorganisation, der har til formål at medvirke til at udvikle turismen i Horsens og markedsføre området som feriedestination – og vi vil understøtte det lokale erhverv med netværksgrupper, sparring og synlighed for vores gæster. 

Vi er en del af Turistsamarbejdet Kystlandet, der samler turismen i Horsens, Odder og Hedensted kommuner i én fælles organisation og arbejder for at skabe merværdi for både gæster og erhverv.

Virksomheder kan blive partner i VisitHorsens. Vil du høre mere?

Medarbejdere i VisitHorsens

Vores strategi

Nyt fra Horsens og omegn

Mediearkiv