Stagsevold

Gemt i den vestlige del af Staksrode Skov ligger borgruinen Stagsevold. Kryds voldgraven over den lille træbro for at se dette anlæg, som fører tilbage til Erik Menveds tid, og som ifølge folkeoverleveringer var tilholdssted for røvere. 

Den lille middelalderborg Stagsevold blev bygget omkring 1300-tallet. Borghuset havde to meter tykke mure af kampe- og munkesten og indre mål på blot ca. syv gange ni meter, og bestod sandsynligvis kun af en etage foruden et kælderrum. Selve anlægget indeholdt foruden borghuset og voldgraven også en tør voldgrav og en ladegård, som var større end borghuset, med stalde og rum til mandskab. I dag står kun kældermurene til det oprindelige borghus tilbage. I ruinen er bl.a. fundet dele af værktøj og våbner, lerkander, dyreknogler og en mønt præget i Ribe under Erik Menved, som regerede Danmark fra 1286 til 1319.

Ifølge folkeoverleveringen fungerede Stagsevold i middelalderen som røverborg, hvorfra røverne terroriserede lande- og søveje. Det ville forklare den næsten skjulte placering mellem skovens træer, men historisk materiale har ikke kunnet bekræfte teorien. 
Til gengæld ved vi, at Stagsevold opstod og forsvandt i en turbulent periode i Danmarkshistorien. Borgen blev sandsynligvis enten ødelagt under konflikterne i Valdemar Atterdags tid eller af Margrethe I i hendes opgør med adelen omkring år 1400, hvor de arkæologiske fund tyder på, at Stagsevold blev nedbrudt efter en brand.
Overleveringerne fortæller, at det var den første borg, der blev nedlagt med kanoner. Et andet sagn fortæller, at Stagsevold var en forløber for Rosenvold Gods, og anvendeligt materiale fra borgen blev genbrugt i opførelsen af godset.

Stagsevold kan kun nås til fods, da hverken moterkørsel eller cykling ikke er tilladt på skovvejen dertil. Parker ved skrænten ovenfor Stenhøj Strand og følg den gule rute på kortet i denne folder for at komme til borgruinen.