Gå til indhold
©  Foto:

Øen Vorsø

Øen Vorsø er et naturreservat under Miljøministeriet. Oprindeligt blev øen købt af zoologen Herluf Winge. Han ønskede at skabe fristed for dyr og planter. Vorsø er især kendt for sin skarvkoloni. På trods af et fald i bestanden, er kolonien stadig blandt de største i Danmark.

Siden 1979 har skarven været totalfredet i Danmark. Gennem de sidste 20 år er skarverne på Vorsø blevet ringmærkede, og det har gjort det muligt, systematisk at indsamle oplysninger på fuglene. Øens natur og dyreliv lever uden menneskelig indblanding. Det betyder et rigt plante og dyreliv. Der findes sjældne planter og dyr, og faunaen ændrer sig hele tiden. Udviklingen følges og registreres til brug for blandt andet fremtidig skovdrift i Danmark. 

Det er naturvejleder Jens Gregersen, der foretager disse registreringer. Han bor på Vorsø med sin familie som den eneste. Vorsø er nemlig fredet, og der er adgang forbudt. Kun få dage om året åbnes for offentligheden, i form af guidede ture. Dette bliver annonceret i dagblade, og tilmelding er nødvendig.
 
Interesserede grupper kan dog opnå adgang ved henvendelse til Jens Gregersen 75 65 93 44.

Tager man til Brigsted Strand, kan man se øen ganske tæt på og vadestien, der er markeret med stendynger kan ses både ved ebbe og flod. 
I denne brochure kan du læse mere Vorsø.