Vandsluse ved Klostermølle og Gudenåen

Klostermølle Naturskole

Foto: VisitHorsens
Attraktioner
Oldtidsminder og ruiner
Adresse

Klostermøllevej 48A

8660 Skanderborg

Kontakt
Website

Hjemmeside

Rundvisninger kan arrangeres på dansk. Kontakt: Silkeborg Statskovdistrikt, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg. Tlf.: 8682 0844

Klostermølle ligger hvor Gudenåen løber ind i Mossø. Det er et stort bygningskompleks, der tidligere har været papirfabrik.

På stedet lå der i middelalderen et benediktinerkloster. Heraf er der kun få rester. 
Munkene opstemmede Gudenåen og ledte vandet gennem en kanal til klostret. Herved kunne de anlægge vandmølle og engvandingsanlæg. I 1872 blev møllen ombygget til fabrik til produktion af papirmasse og pap. Som sådan fungerede den indtil 1973, hvor en brand satte en stopper for produktionen. Efter branden købte staten området til fritidsformål og der er offentlig adgang udendørs. 
Seværdigt især: Munkenes 1,3 km lange møllekanal, resterne af papirfabrikken, landskabet som sådan med udsigtspunkter, sø og å.Hunde må medtages i snor. 
Et fugletårn er bygget i nordenden af den 100 m lange tørrelade med udsigt ud over Klosterkær og Mossø.

"Brædstrup - det naturlige midtpunkt"

Adresse

Klostermøllevej 48A

8660 Skanderborg

Facilities

Parkeringsplads for busser

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
Kystlandet: VisitHorsens