Vandretur ved stranden på Hjarnø

Hjarnø

Foto: VisitHorsens
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Øster Kirkevej 5

7130 Juelsminde

Kontakt
Website

Hjemmeside

Hjarnø ligger ved udmundingen af Horsens Fjord, tæt ved den charmerende havn i Snaptun. Der er adgang til øen via bilfærgen ”Hjarnø”. Der afgår ikke mindre end 25 afgange i døgnet. Overfarten tager kun 5 min. Det er ikke nødvendigt at reservere plads.

Hjarnø er en flad moræneø dannet under sidste istid. Højeste punkt er knap 7 m. Havet har flere steder omkring øen aflejret smalle bælter af nyt land. Mest markant er nok krumodderne på nord- og sydsiden. Deres form tyder på, at de gradvist dannes af havstrømmene, som fører nyt vand til Horsens Fjord. Samtidig "æder" havet sig ganske langsomt ind i øens sydøstlige kyst og efterlader her stejle lerede kystskrænter. Hjarnøs form ændrer sig sig således konstant - omend det går meget langsomt. Størstedelen af øen består af dyrkede marker. Kun ved Hjarnø By, på den nordlige halvdel af øen, findes en lille, blandet løvskov.

Langs kysten er et næsten sammenhængende bælte af strandenge, som gennem tiden har været brugt til kreaturgræsning. Levende hegn eller anden beplantning er sparsom, så der overalt på øen er god udsigt over landskabet og det omkringliggende hav.  

Øen har en spændende historie. Der er fundet pilespidser helt tilbage fra 9500 år før Kristi fødsel. Man kan være heldig at finde oldsager fra ertebøllekulturen, 5400-4800 før Kristi fødsel. De bliver indimellem skyllet op på stranden. På trods af øens lille størrelse er der rig mulighed for at nyde en varieret natur. På den sydøstlige kyst æder havet sig i kysten, og efterlader stejle skrænter. Ved lagunen findes en stor mågekoloni. Hjarnø ligger i et internationalt beskyttelsesområde for kystfugle. Dette betyder, at der skal hensyn til færdsel på strandengene.

Der er en del afmærkede vandreruter på Hjarnøs sydlige del. Der er mulighed for overnatning på Hjarnø Camping. En lille hyggelig plads. Her er mulighed for at leje hytter, hvis man ønsker fast tag over hovedet. Der er endvidere en lille shelterplads. Pladsen ligger ved kirken

Hjarnø

Adresse

Øster Kirkevej 5

7130 Juelsminde

Facilities

Afmærkede ruter

Fjord

Informationstavle

Ø

Kiosk

Parkeringsplads for busser

Restaurant/Cafe

Relaterede produkter

Opdateret af: