På tur i Horsens historien

År 800

Fra omkring dette år stammer de ældste arkæologiske fund, som er gjort i den østlige del af den nuværende midtby. På dette sted, hvoraf der inteter tilbage over jorden, har ligget en lille bebyggelse eller anløbsplads, og derudfra er den senere by voksetfrem. Dermed er grunden lagt for at placere Horsens blandt de ældste byer i Danmark.

 

1000-årene

I løbet af dette århundrede fikHorsens sin første sognekirke, viet til Skt. Maria eller Vor Frue. Den kom til at ligge øst for den lille by, i det nuværende Stjernholmsgade-kvarter. Kirken er ikke længere synlig.

 

1100-årene

Navnet Horsens nævnes for første gang dels på de mønter, der blev slået her, dels på et arabisk landkort. Nu bredte bebygggelsen sig langsomt mod vest og byen blev større.

 

1200-årene

Før 1225 lod den danske konge opføre et stort teglstenskapel på det nuværende Torvet. Bygningen blev indviet til Skt.Ib (dansk for Skt. Jacob).

Oprindeligt havde kirken to tårne. Da kirken i 1794 blev sognekirke, fik den navnet Vor Frelsers kirke. Prædikestolen i bruskbarok, udført af Horsens billedskæreren Peder Jensen Kolding, stod oprindeligt i Klosterkirken, men overførtes i 1797 hertil.

Klosterkirken er den sidste rest af et franciskaner- eller gråbrødrekloster, som grundlagdes i 1261. Klostretophævedes i 1532, men kirken tjente som sognekirke fra dette tidspunkt og frem til 1794. Kirken er fyldt med gravminder over byens rigeste borgere fra 1600-1700-årene og udstyret med middelalderlige korstole og altertavle.

Syd for kirken lå klosterbygningerne. Siden 1904 er denne kirke igen blevet sognekirke.

 

1300-årene

Midtbyens nuværende gadenet med Søndergade og Nørregade blev etableret og byen blev sikret af en befæstning. Vest for byen lod kong Erik Men ved opføre et voldsted, Bygholm. Rester af denne borg ses endnu i Bygholm Park. Ved Skt. Maria kirke etableredes i 1351 et johannitterkloster, som blev nedlagt efter reformationen. Der er intet synligt tilbage af klostret.

 

1500-årene

Byen var præget af gavlhusbebyggelse, dvs. husene lå med gavlene ud til gaden. Der er endnu bevaret en række af disse bindingværkshuse på Søndergades nordside, men de kan kun ses ved at gå ind i gårdene, da husene har fået nye facader. Reformationens gennemførelse betød nedlæggelse af byens klostre og af enkelte kirker. Langsomt forsvandt også voldgravene og byen udvidedes. 

1600-årene

I disse år var der krig næsten hele tiden og byen blev hærget og ødelagt.

I 1631 stiftede Anna Svane Horsens ældste enkebolig, som kan ses i Fugholm.

I 1681 blev den store opdagelsesrejsende Vitus Bering født i Horsens. Han gik i russisk tjeneste og blev kommandør og leder af to store ekspeditioner til Sibirien og Stillehavet. Han opdagede, at Asien og Amerika var adskilt af et stræde, som blev kaldt Beringsstrædet efter ham. Han døde i 1741 efter at være stranded på en øde ø med sit skib. Øen bærer navnet Kommandørøen efter ham.

 

1700-årene

Efter 1720’erne blev byen langsomt rigere og nye bygninger blev opført. Mange af disse huse og gårde ses stadig, især på Søndergade og Nørregade. Husene blev opført af velstående købmænd, omegnens godsejere og rige embedsmænd, som der boede mange af i Horsens, især i sidste halvdel af århundredet. Blandt de ældste er Søndergade 12, opført 1736 som apotek og stadig apotek den dag i dag samt Søndergade 17, bygget 1744 for en af byens rigeste købmænd, Gehrdt de Lichtenberg.>

Mange af gavlhusene på Søndergade blev ombyggede i 1700-årenes sidste halvdel og enkelte palæer f.eks. Søndergade 15 helt nybygget.

Søndergade udgør et af Danmark, smukkeste byrum fra denne periode, og det var også i dette tidsrum at den vestlige del af Søndergade fik sin størrelse og blev en af Nordeuropas bredeste gader. Også på Nørregades nordside er der bevaret adskilllige huse fra disse år. Nørregade 31 fungerede mellem 1786-1960 som enkebolig. Fra 1780-1807 holdt et russisk eksilhof til I et nu forsvundet palæ på Torvet.

 

1800-årene

I sidste halvdel af det 18. Århundrede voksede byen, og indbyggertallet tidobledes næsten. Tilvæksten kan ses af de nyanlagte bydele syd, øst og vest for midtbyen. Store industrier (metal-, tekstil-, sæbe-, trævare-, trykkeri-, tobaks- og ølbrygningsvirksomheder) etableredes. Jernbanen kom til Horsens i 1868. Jyllands første jernstøberi åbnedes i 1830 og verdens første svineslagteri startede i 1887. Horsens Straffeanstalt, dvs. Fængslet, stod færdigt i 1853. I dag er det byens nyeste kulturinstitution, med bl.a. musiksted og fængselsmuseum. Lunden, den store park, blev påbegyndt i 1840 og danner i dag ramme om Horsens Kunstmuseum og Horsens Museum samt bl.a. Rock I Lunden.

 

1900-årene

I begyndelsen af århundredet var her velstand og vækst, hvilket bl.a. ses af, at Horsens Museum stiftedes I 1906 og Horsens Teater i 1909. Begge institutioner er blevet udvidet i tidens løb, og teatret hedder nu Horsens Ny Teater og fungerer som teater- og musikhus. I 1929 åbnedes en ny banestrækning og en ny jernbanestation, som stadig ligger her. I årene mellem 1930 og 1970 prægedes Horsens af en lavkonjunktur og byen led, ligesom så mange andre provinsbyer under krisen, og der skete kun mindre nyanlæg. Friluftsteatret i Lunden, hvor der nu holdes små, intime koncerter, blev åbnet i 1949 og Beringsparken med mindesmærket for Vitus Bering blev åbnet i 1957. En bedring af de økonomiske forhold i Horsens begyndte i 1970’erne. I 1977 etableredes Danmarks Industrimuseum,

1984 åbnede Horsens Kunstmuseum og i 1986 Byarkivet. I løbet af de følgende årtier renoveredes både bymidte og forstæder.

 

2000-årene

Disse år har været præget af afholdelsen af en række store koncerter, som har gjort Horsens kendt for oplevelser. I 2004 blev Forum indviet og i 2009 kom det udendørs Casa Arena til. I 2006 spillede både Rolling Stones og Madonna i Horsens med 10 dages mellemrum, i 2010 holdt U2 koncert på Casa Arena og i 2011 Bon Jovi. I 2012 var byen vært for en etape af cykelløbet Giro d’Italia, og i maj 2012 åbnede FÆNGSLET med Fængselsmuseet, koncerter, firmaevents, ny turistinformation og meget mere.

Del denne side

FÆNGSLET

Oplev det unikke Fængselsmuseum i det tidligere Horsens Statsfængsel og få indblik i en lukket verden. Bemærk mulighed for guidet gruppe-rundvisning.