site logo
Familie på fire står ved Gudenåen og fisker

Fiskeri i vandløb og åer

Store fiskeoplevelser ved det smukkeste stykke af Gudenåen

I området syd for Mossø i det kuperede, skovklædte Bakkelandet, kan du koble af i naturskønne omgivelser og fiske i det smukkeste stykke af Gudenåen. Området er karakteriseret ved at have en stor forekomst af stalling, men der er også gode muligheder for fangst af bækørreder. 

OBS! Stallingen er fredet fra Tørring til Åstedbro og skal sættes ud igen ved fangst.

Langs Gudenåen fra Tørring til Klostermølle er der flere fiskeriforeninger, der har fiskeretten over forskellige stykker af Gudenåen. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening råder over to stykker ved Gammelstrup nær Den Genfundne Bro og ved Åstedbro. Se mere på deres hjemmeside. 

Par fisker ved Gudenåen

Åer med udløb i Horsens Fjord

Ikke kun Gudenåen er et besøg værd for lystfiskere. Omkring Horsens er der flere åer velegnet til lystfiskeri. Flere åer har udløb i Horsens Fjord, hvorfra det er muligt at fiske.

Bygholm Å

Bygholm Å ligger ganske tæt på Horsens By i området vest for Bygholm Sø. 

Her er der stor forekomst af bæk- og havørred, men du kan også med lidt held fange ål, gedde og skalle. I naturen omkring åen lever en del råvildt, musvåger og hejrer.

Vær opmærksom på, at fiskeri i Bygholm Å kræver medlemskab af Horsens og Omegns Sportsfiskerforening. 

Mand står og fisker ved Gudenåen
Fisk svømmer under vandet i Gudenåen

Store Hansted Å / Lille Hansted Å

En anden glimrende fiskeå er Store Hansted Å, der går gennem et større engomåde, De Fire Enge, til vildtreservatet Nørrestrand.

Åen har flere steder lav vanddybde og kan måske syne kedelig, men skinnet bedrager. Der er rigeligt med fisk i åen – ål, gedder, bækørred, havørred og aborre.

Også afstikkeren Lille Hansted Å har godt fiskevand. Åen går gennem det ualmindeligt smukke Hansted Skov, men fiskeri her er forbeholdt medlemmer af Horsens og Omegns Sporstfiskerforening.

Fisk og fiskekrog ligger på jorden

Køb medlemskab hos Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Rart at vide om åfiskeri

Er der minimumsmål for fisk?
Hvor finder jeg det helt rigtige fiskegrej?
Hvor kan jeg købe fisketegn?
Hvornår er det fiskesæson?

Er du til andre fiskeriformer?

Mand står ved Boller Mole i Horsens Fjord og fisker

Kystfiskeri

Mand står ved sø og fisker og kaster snøren ud

Søfiskeri