Fiskeri i vandløb og åer

Foto: VisitHorsens

Horsens-området har et stort netværk af vandløb med mulighed for fiskeri. Du kan fiske i Danmarks eneste flod, Gudenåen eller kaste snøren ud ved en af de mange åer med udløb i Horsens Fjord. Er du på udkig efter stalling, ål, gedde, aborre eller ørred, så er chancerne gode for fangst.

Store fiskeoplevelser ved det smukkeste stykke af Gudenåen

I området syd for Mossø i det kuperede, skovklædte Bakkelandet, kan du koble af i naturskønne omgivelser og fiske i det smukkeste stykke af Gudenåen. Området er karakteriseret ved at have en stor forekomst af stalling, men der er også gode muligheder for fangst af bækørreder. 

OBS! Stallingen er fredet fra Tørring til Åstedbro og skal sættes ud igen ved fangst.

Langs Gudenåen fra Tørring til Klostermølle er der flere fiskeriforeninger, der har fiskeretten over forskellige stykker af Gudenåen. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening råder over to stykker ved Gammelstrup nær Den Genfundne Bro og ved Åstedbro. Se mere på deres hjemmeside. 

Åer med udløb i Horsens Fjord

Ikke kun Gudenåen er et besøg værd for lystfiskere. Omkring Horsens er der flere åer velegnet til lystfiskeri. Flere åer har udløb i Horsens Fjord, hvorfra det er muligt at fiske.

Bygholm Å

Bygholm Å ligger ganske tæt på Horsens By i området vest for Bygholm Sø. 

Her er der stor forekomst af bæk- og havørred, men du kan også med lidt held fange ål, gedde og skalle. I naturen omkring åen lever en del råvildt, musvåger og hejrer.

Vær opmærksom på, at fiskeri i Bygholm Å kræver medlemskab af Horsens og Omegns Sportsfiskerforening. 

Store Hansted Å / Lille Hansted Å

En anden glimrende fiskeå er Store Hansted Å, der går gennem et større engomåde, De Fire Enge, til vildtreservatet Nørrestrand.

Åen har flere steder lav vanddybde og kan måske syne kedelig, men skinnet bedrager. Der er rigeligt med fisk i åen – ål, gedder, bækørred, havørred og aborre.

Også afstikkeren Lille Hansted Å har godt fiskevand. Åen går gennem det ualmindeligt smukke Hansted Skov, men fiskeri her er forbeholdt medlemmer af Horsens og Omegns Sporstfiskerforening.

Køb medlemskab hos Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

Foto: Mads Pedersen

Er du til andre fiskeriformer?

Kystfiskeri

Foto: Jan Karnøe

Søfiskeri

Foto: VisitHorsens