Endelave kirke

Adgang til kirkegård. Den ældste stenkirke 'kullet', dvs. uden tårn. Byggematerialet rå, kløvede kampesten. Af den oprindelige kampestensmur findes i dag kun mindre murrester tilbage i kor, skib og våbenhus. Kirken har i tidens løb gennemgået større og mindre restaureringer og ombygninger.

Mest drastisk gik det for sig i 1931, da kirkeskibet blev forlænget mod vest, og kirken blev forsynet med et stort tårn. Ved samme lejlighed blev kirkens gamle romanske døbefont 'restaureret', så den fik glat overflade.

Seværdigheder inde i kirken: Den gamle egetræsdør fra våbenhus ind til kirkeskib. Altertavlen - især de to sidefløjsbilleder fra 1600-tallet. Prædikestolen fra 1500-tallet. To skibe er ophængt i kirken: en fuldrigger fra 1800-tallet, og linieskibet 'Dannebrog' fra 1950-erne. En præstetavle er ophængt i kirken. Mindesten over 2 af kirkens præster indsat i våbenhusets indermur og ydermur.

Evt. omvisning mod gave til Kirkens Korshær.
¨
Endelave kirke

Del denne side

Opdateret af:

VisitHorsens info@visithorsens.dk
 

Kontakt

Adresse

Vesterby 20 b, Endelave
8789 Endelave

Telefon

+45 75689052

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 10.2699039
Latitude : 55.758585999