Brædstrup Kirke

Brædstrup Kirke blev indviet d. 14. december 1941 af biskop Skat Hoffmeyer, Århus. Det er den tredje kirke i Brædstrup Sogn. På den gamle kirkegård ved Ring Sø er der en plæne, hvor de to tidligere kirker har stået; i plænen er nedlagt en gammel gravsten med inskriptionen: "Her stod Ring Kirke fra omkring Aar 1200 til Aar 1940".

Den første kirke i sognet var således romansk, bygget i den periode omkring år 1200, da de fleste af vore danske landsbykirker blev til. Sognekirken blev flyttet fra Ring til Brædstrup. Den gamle kirke var i så dårlig forfatning, at den knap mere var anvendelig til sit formål.

Den nye Kirkebygningen er tegnet af kgl. bygningsinspektør V. Norn, Horsens. Granit kvadre fra den første Ring Kirke er benyttet som sokkelsten, trappesten og alterbord. Således hviler bygningen bogstaveligt på det fundament, der blev lagt i Valdemarstidens omfattende kirkebyggeri.

Brædstrup Kirke hæver sig i dag med sit kort øverst på spiret ca. 33 meter over den bakke, den ligger på. I det enkle kirkerum er der plads til 300 mennesker, og i hvælvingerne er der ca. 7,5 meter fra gulv til loft.

Del denne side

Opdateret af:

VisitHorsens info@visithorsens.dk
 

Kontakt

Adresse

Kirkegade 11
8740 Brædstrup

Telefon

+45 75753724

Transport

Se geokoordinater

Longitude : 9.6805234999
Latitude : 55.9260163